Algemene voorwaarden Y.Photography

 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Y.Photography.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Y.Photography worden aangepast.

Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl u aanspreekt. Y.Photography is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van foto’s gemaakt. Y.Photography zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Y.Photography deze selectie heeft gemaakt. Y.Photography is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Y.Photography niet geschikt zijn om te tonen.
3.  Train uw huisdier zodanig dat deze op een gewenste plaats een gedurende tijd stil kan blijven staan/zitten. Als uw huisdier niet stil wil/kan staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.
4. Zorg dat uw dieren klaar staan wanneer Y.Photography komt. Y.Photography moet aan de slag kunnen met schone dieren. Indien dieren niet van te voren klaar staan en er lang gewacht moet worden, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. 
5. Wees op tijd voor een fotoreportage. Y.Photography zal ten alle tijden minimaal 15 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig zijn. Wanneer Y.Photography moet wachten, zullen er kosten in rekening worden gebracht.

Boekingen
1. Een fotoreportage boeken kan via: het formulier op de website www.yphotography.nl , per e-mail info@yphotography.nl of via de facebookpagina Y.Photography.
2. Eventuele reiskosten zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Y.Photography heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Bij akkoord dient u bij verhindering 1 week van tevoren af te melden. Is dit in een periode korter dan 1 week, dan zal er 50% van het te betalen bedrag in rekening worden gebracht.
5. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn  kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Door afzegging afhankelijk van het weer vanuit Y.Photography zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.
6. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk.

Betalingen & levertijd
1. Door een boeking of bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de gegevens om de betaling te voldoen. 
3. Bestellingen van fotoproducten kunt u afhalen in Vogelwaarde en tevens contant betalen bij aflevering. Ook kunt u de bestelling per post laten verzenden en na ontvangst het volledige factuurbedrag te betalen.
4. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met €10,-. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
5. De levertijd kan per product verschillen. Indien gewenst kunt u de geschatte levertijd opvragen.
6. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.

Cadeaubonnen
1. U kunt bij Y.Photography een cadeaubon kopen. De cadeaubon is er in verschillende uitvoeringen, of zelf door u te bepalen. Voor meer informatie kunt u vragen naar de mogelijkheden.
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Y.Photography.
5. U kunt de cadeaubond besteden aan een fotoreportage of fotoproducten. Echter hebben sommige cadeaubonnen een specifiek bestedingspatroon.
6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
7. Een cadeaubon kan slechts in 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling of het boeken van een reportage.

Klachten, aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien dagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk wanneer er binnen tien dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens een fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage is volledig op eigen risico.

Auteursrechten & publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Y.Photography. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, gebruik dan ten alle tijden foto’s met het logo van Y.Photography of vermeld de naam Y.Photography bij de publicatie.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Y.Photography. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. 
3. Y.Photography mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Y.Photography is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties. 
4. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeld te worden: “Foto: Y.Photography” of “www.yphotography.nl” wanneer het bedrijfslogo niet aanwezig is in de foto. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
5. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang u enige uitstaande factuur van Y.Photography nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Y.Photography dan ook.


Y.Photography

 

          

© 2014-2017 Yoni van Hooff | Alle rechten voorbehouden